top of page

Видео

Видео записи, снимки и участници по години на провеждане на фестивала
 

Капанска китка 2022

Дванадесети национален фестивал
 

Капанска китка 2021

Единадесети национален фестивал
 

Капанска китка 2018

Девети национален фестивал
 

Капанска китка 2017

Осми национален фестивал
 

Капанска китка 2016

Седми национален фестивал
 

Капанска китка 2015

Шести национален фестивал
 

Капанска китка 2014

Пети национален фестивал
 
bottom of page